Vårdinnovation

Framtidens sjukvård, idag

    

Bättre patientupplevelse

Patienten kan påbörja sin kontakt med vårdgivaren dygnet runt och blir mer delaktig i sin egen vård. Vi har 99% patientnöjdhet.

Bättre medicinsk kvalitet

Ett mer komplett underlag vid medicinska beslut gör att fler patienter får rätt vård i rätt tid och att fler patienter får rätt diagnos och rätt behandling.

Bättre resursutnyttjande

Vår lösning frigör tid för vårdpersonal genom att flera arbetsmoment förenklas eller försvinner tack vare att patienterna blir mer delaktigt i sin egen vård.

En gemensam digital ingång till vårdgivaren

Omfattar alla patienter och alla sökorsaker.

Bättre prioritering av vårdbehovet

Bättre prioritering av vårdbehovet

Triagestöd som bidrar till enklare, snabbare och smidigare hantering av alla patienter

Integrationer med andra system

Integrationer med andra system

Integrationer med existerande system. Minskar patientsäkerhetsrisker och behov av dubbeldokumentation.

Vårdinnovation Sverige AB

Om oss

Vår lösning är utvecklad inom svensk primärvård av ledande specialister och experter. Lösningen höjer både den medicinska kvaliteten och förbättrar patientens upplevelse, samtidigt som den tar vara på vårdens resurser på bästa sätt. Tillsammans med er leder vi utvecklingen mot en bättre, säkrare och mer tillgänglig vård genom digitalisering!

Kontakt

  •  Lämnas via kontaktformuläret nedan
  •   Lund, Malmö, Göteborg, Stockholm, Jönköping, Uppsala
  •   Lämnas via kontaktformuläret nedan.
% av alla drop-in patienter väljer den digitala ingången på vårdcentralen
% fler patienthandläggningar per läkare
minuter sparad dokumenationstid per patientfall till följd av automatiserad dokumentation (genomsnittlig tidsvinst)
års utvecklingsarbete vid akademi och sjukvård i Sverige. Evidensbaserad. Kliniskt utvärderad.
Minskar administration, förenklar uppföljning och ökar patientsäkerheten... Sparar tid och ger kontinuitet – automatiserar att insamla information från patienten, tolka information och dokumenterar samtidigt.

Specialist i Allmänmedicin

Medicine doktor och medicinskt ansvarig läkare vid en medelstor privat vårdcentral i Skåne
Vårdexpressen är enkel att använda och förenklar mötet med patienten och vårdprocessen med ökad patientsäkerhet. Att redan innan mötet ha fått viktig information och förslag på prover gör att man som vårdpersonal är mer förberedd och kan fokusera på det viktiga.

Sjuksköterska

Verksam i den offentliga primärvården
Systemet var enkelt att använda och möjliggjorde att jag snabbt kunde få hjälp på min vårdcentral när jag kände mig dålig istället för att vänta i telefonkön. Lättillgängligheten och det snabba omhändertagandet med stöd av Vårdexpressen gjorde att jag fick rätt behandling i rätt tid.

Patient

68 årig man som använt Vårdexpressen på sin vårdcentral

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan!