Do you want to change the language to english?

Covid-19: Vårdexpressen gör det nu säkrare att identifiera och ta hand om smittade patienter! Mer information.

Intelligenta hjälpmedel utvecklade av vården för vården

Vårdinnovation bildades för att utveckla och förbättra vården med patienten i fokus.

Våra lösningar är resultatet av över 10 års forsknings- och utvecklingsarbete med svensk hälso- och sjukvård.

Ett hjälpmedel för patienter och vårdpersonal

Du berättar

Du blir hörd

Du får hjälp

Du svarar på frågor om din hälsa och aktuella besvär, på distans eller på vårdcentralen.

Dina svar sammanställs för vårdpersonalen, och du får hjälp utifrån dina behov.

Du får mer tid med vårdpersonalen, för säkrare och bättre vård.

Du berättar

Du svarar på frågor om din hälsa och aktuella besvär, på distans eller på vårdcentralen.

Du blir hörd

Dina svar sammanställs för vårdpersonalen och du får hjälp utifrån dina behov.

Du får hjälp

Du får mer tid med vårdpersonalen, för en säkrare och bättre vård.

Patientens resa med Vårdexpressen

Du svarar på frågor om dina besvär Du behöver söka vård På vårdcentral På distans Du får prata med vårdpersonal Svaren presenteras för personalen Behandling och utredning Vid behov: Uppföljning och vidare utredning Med Vårdexpressen kan du söka vård digitalt eller på din vårdcentral via samma hjälpmedel. Du behöver söka vård Vårdexpressen ställer frågor som din sjuksköterska och läkare normalt skulle ställa. Du kan svara i lugn och ro, när och var du vill. Du svarar på frågor om dina besvär Dina svar sammanställs till en journaltext som presenteras för vårdpersonalen. Därmed kan vårdpersonalen bättre förbereda sig inför det viktiga: ert möte. Svaren presenteras för personalen Du får prata med vårdpersonal Söker du på distans får du hjälp direkt via chatt eller videosamtal. Vid behov hänvisas du till din vårdcentral. Eftersom informationen du lämnat online följer med, behöver du inte upprepa dig och personalen slipper dubbeldokumentation. Söker du på vårdcentralen får du alltid träffa vårdpersonal direkt. Behandling och utredning Vårdpersonalen får förslag på undersökningar och behandlingar som är relevanta för dig. Det finns också möjlighet att utställa remiss och sjukskrivning.Vårdpersonalen fattar alltid själva besluten – Vårdexpressen är ett hjälpmedel som underlättar för personalen att ge dig den vård du behöver på ett säkert och smidigt sätt. Uppföljning och vidare utredning Om du behöver vidare uppföljning eller utredning kan även detta göras med Vårdexpressen. Vårdpersonalen har tillgång till informationen från alla dina vårdkontakter med Vårdexpressen.
Du svarar på frågor om dina besvär Du behöver söka vård På vårdcentral På distans Du får prata med vårdpersonal Svaren presenteras för personalen Behandling och utredning Vid behov: Uppföljning och vidare utredning Med Vårdexpressen kan du söka vård digitalt eller på din vårdcentral via samma hjälpmedel. Du behöver söka vård Vårdexpressen ställer frågor som din sjuksköterska och läkare normalt skulle ställa. Du kan svara i lugn och ro, när och var du vill. Du svarar på frågor om dina besvär Dina svar sammanställs till en journaltext som presenteras för vårdpersonalen. Därmed kan vårdpersonalen bättre förbereda sig inför det viktiga: ert möte. Svaren presenteras för personalen Du får prata med vårdpersonal Söker du på distans får du hjälp direkt via chatt eller videosamtal. Vid behov hänvisas du till din vårdcentral. Eftersom informationen du lämnat online följer med, behöver du inte upprepa dig och personalen slipper dubbeldokumentation. Söker du på vårdcentralen får du alltid träffa vårdpersonal direkt. Behandling och utredning Vårdpersonalen får förslag på undersökningar och behandlingar som är relevanta för dig. Det finns också möjlighet att utställa remiss och sjukskrivning.Vårdpersonalen fattar alltid själva besluten – Vårdexpressen är ett hjälpmedel som underlättar för personalen att ge dig den vård du behöver på ett säkert och smidigt sätt. Uppföljning och vidare utredning Om du behöver vidare uppföljning eller utredning kan även detta göras med Vårdexpressen. Vårdpersonalen har tillgång till informationen från alla dina vårdkontakter med Vårdexpressen.

Vad är Vårdexpressen?

“Minskar administration, förenklar uppföljning och ökar patientsäkerheten... Sparar tid och ger kontinuitet – automatiserar att insamla information från patienten, tolka information och dokumenterar samtidigt.”

SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN: Medicine doktor och medicinskt ansvarig läkare

“Vårdexpressen är enkel att använda och förenklar mötet med patienten och vårdprocessen med ökad patientsäkerhet. Att redan innan mötet ha fått viktig information och förslag på prover gör att man som vårdpersonal är mer förberedd och kan fokusera på det viktiga.”

SJUKSKÖTERSKA: Verksam i den offentliga primärvården

“Systemet var enkelt att använda och möjliggjorde att jag snabbt kunde få hjälp på min vårdcentral när jag kände mig dålig istället för att vänta i telefonkön. Lättillgängligheten och det snabba omhändertagandet med stöd av Vårdexpressen gjorde att jag fick rätt behandling i rätt tid.”

PATIENT: 68 år,  nyligen använt Vårdexpressen

Mer om Vårdexpressen

Vårdexpressen är en godkänd medicinteknisk produkt som utvecklas av Vårdinnovation Sverige AB. Data överförs krypterat och behandlas enligt patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vilka är Vårdinnovation?

Vi som arbetar på Vårdinnovation är vårdpersonal, ingenjörer, programmerare och experter inom AI. Vårt arbete bygger på nära samverkan med patienter, representanter från svensk sjukvård från olika regioner och akademin för forskning och vetenskapliga utvärderingar.

Vi erbjuder intelligenta hjälpmedel som bygger på medicinsk evidens. Våra lösningar hjälper vårdpersonal att erbjuda bättre vård.

Vårt mål är att ge enklare tillgång till högkvalitativ vård, enklare arbetsflöde som förbättrar vårdpersonalens arbetsmiljö och minskade onödiga kostnader.

Disputerade forskare

Hälso- och sjukvårdspersonal

Experter inom AI, programmering och bioinformatik

Projektledare och förändringsledare

Medicintekniska ingenjörer

Leverantör till Sveriges regioner

Vårdinnovation har vunnit upphandlingar i följande regioner:

Vårdinnovation har bedömts vara ett av världens mest innovativa bolag av en oberoende expertgrupp på uppdrag av EU.

The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 880707.

2020 © Vårdinnovation Sverige AB