I konkurrensen av medicinska produkter är det av yttersta vikt för leverantörer att säkerställa en stark närvaro och korrekt exponering i apoteksmiljön. Att veta var ens produkter befinner sig på hyllorna, hur de presenteras, och om kampanjer följs enligt avtal är avgörande för att maximera försäljningen och konsumenternas förtroende. Här introducerar vi Store Check – en innovativ tjänst som ger leverantörer insikter och kontroll som tidigare var otänkbara.

Överblick av distributionen:

För att säkerställa att era medicinska produkter når rätt målgrupp är distributionen av största vikt. Med store check kan ni enkelt övervaka och verifiera att era produkter finns på hyllorna i apoteken. Detta inkluderar att räkna antalet produkter som finns synliga och i ögonhöjd för kunderna samt att noggrant notera placeringen av era produkter. Det ger er en unik möjlighet att justera er leveranskedja och se till att era produkter alltid är tillgängliga för kunderna.

Kontroll av prisetiketter:

Prissättning är en av de mest kritiska faktorerna som påverkar en konsuments köpbeslut. Med Store Check kan ni säkerställa att era prisetiketter är korrekta och överensstämmer med era avtal med apoteken. Detta minimerar risken för missförstånd och konflikter och garanterar att era produkter är rätt prissatta för att locka kunder.

Kampanjuppföljning:

För att driva försäljning och skapa medvetenhet om era medicinska produkter är kampanjer nödvändiga. Store Check ger er en omfattande översikt över hur era kampanjer exponeras i de fem rikstäckande svenska apotekskedjorna. Ni kan snabbt identifiera om kampanjmaterial är uppskyltade enligt planen och om de når ut till kunderna på önskat sätt. Detta ger er möjlighet att anpassa era kampanjer i realtid och säkerställa maximal effektivitet.

Synlighet av konsumentmaterial:

Konsumentmaterial, såsom broschyrer och informationsblad, spelar en viktig roll i att informera kunder om era produkter. Med Store Check kan ni bedöma hur synligt ert konsumentmaterial är i butik. Detta innebär att ni kan optimera var och hur ni placerar ert material för att få ut det mesta av era marknadsföringsinsatser.

Rapporter för framtida framgång:

Store Check ger er inte bara realtidsinsikter utan också möjlighet att generera detaljerade rapporter. Dessa rapporter kan användas för att analysera och identifiera förbättringsområden för era medicinska produkter i apoteksmiljön. Det är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att fatta informerade beslut och forma er strategi för att möta framtidens utmaningar.

Snabb korrigering av fel:

När fel upptäcks är det viktigt att kunna agera snabbt. Med Store Check kan ni enkelt upptäcka eventuella fel i er produktexponering eller kampanjutförande och vidta åtgärder omedelbart. Detta minimerar förlorad försäljning och bevarar ert företags rykte.

Oöverträffad kontroll med Store Check

Store Check är inte bara en tjänst, det är en kraftfull innovation som ger leverantörer av medicinska produkter en oöverträffad kontroll över deras närvaro i apoteksmiljön. Genom att övervaka distribution, prissättning, kampanjer, synlighet av konsumentmaterial och generera detaljerade rapporter, skapar den möjligheter för leverantörer att maximera sin försäljning och skapa starka varumärken. Det är ett oumbärligt verktyg i den ständigt konkurrensutsatta världen av medicinska produkter och apoteksbranschen.