Digital helhetslösning som underlättar patienthandläggning och automatiserar dokumentation.

Utformat med vården för att ge mervärde för patienter, behandlare och vårdgivare.

Stöd för alla personalkategorier, inklusive läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och medicinska sekreterare.

Bidrar till en modern och attraktiv arbetsplats.

Patientsäkerhet

Vårdexpressen ger behandlare relevant medicinsk information om varje patient och direkt tillgång till råd enligt gällande riktlinjer. Systemet tar inga egna beslut, istället ger det vårdpersonalen förutsättningen att ta rätt beslut.

Triageringssystemet fångar upp patienter i behov av akuta insatser och stöttar personal i beslut om vem som tryggt kan skickas hem och vem som behöver kontrolleras extra noggrant.

Patientdata hanteras enligt höga säkerhetskrav i lagstiftning, såsom Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR), samt vedertagen branchstandard.

Bild som visar välkomstskärmen i Vårdexpressen för patienten

För alla patienter

Bild som visar listan där patient har möjlighet att välja sökorsak i Vårdexpressen

Vårdexpressen anpassar sig till varje patients egenskaper som ålder, kön och sjukdomshistoria.

Intuitivt och användarvänligt system som stödjer flera inmatningsspråk, samtidigt som informationen återges till vårdpersonalen på svenska.

Patienten kan själv välja att påbörja sitt vårdärende hemifrån eller på sin vårdcentral.

Mer tid för patientmötet

Sparar tid för vårdpersonal så att fler patienter kan få vård med befintliga resurser.

Minskar dubbeldokumentation mellan personalkategorier.

Ger patienter snabbare tillgång till vård.

Bild som visar vårdpersonalens vy i Vårdexpressen

Datadriven planering

Bild som visar statistikvyn i Vårdexpressen

Ger verksamheten insikt i vårdflöden och tidsanvändning för verksamhetsplanering och resursfördelning.

Ger högupplöst dataunderlag för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete på lokal, regional samt nationell nivå och även medicinsk forskning.

Vad tycker användarna?

Vad är Vårdexpressen?

Patientenkät

Medianvärden från en oberoende undersökning beställd av Region Skåne med 123 svarande. Genomförd under två veckor på flera vårdcentraler.

9 9 9 9 9 10 Det digitala formuläret var lätt att använda Jag kunde ge den information om min hälsa som jag ville Jag fick den hjälp jag behövde vid mitt besök Vid liknande besvär i framtiden skulle jag gärna använda frågeformuläret Jag kan tänka mig att rekommendera andra att använda frågeformuläret Min upplevelse är att besöket förbättrades med hjälp av frågeformuläret Maxvärde 10

Omnämnanden

Dagens Medicin: Här får patienten göra förjobbet innan besök Region Skåne: Region Skåne lanserar en ny digital tjänst för primärvården Allians för Skåne: Ny digital tjänst i primärvården Skåne ökar tillgängligheten Dagens Medicin: Skåne öppnar digital primärvård Sydsvenskan: Region Skånes vårdcentraler flyttar ut på nätet – ny tjänst lanseras SVT Nyheter: Majoritet av patienter nöjda med AI-satsningen i vården SVT Nyheter: Nu ska artificiell intelligens revolutionera vården i Skåne Läkartidningen: Smart anamnes ska korta väntetider i Skåne

Minskar administration, förenklar uppföljning och ökar patientsäkerheten... Sparar tid och ger kontinuitet – automatiserar att insamla information från patienten, tolka information och dokumenterar samtidigt.

SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN
Medicine doktor och medicinskt ansvarig läkare

Vårdexpressen är enkel att använda och förenklar mötet med patienten och vårdprocessen med ökad patientsäkerhet. Att redan innan mötet ha fått viktig information och förslag på prover gör att man som vårdpersonal är mer förberedd och kan fokusera på det viktiga.

SJUKSKÖTERSKA
Verksam i den offentliga primärvården

Systemet var enkelt att använda och möjliggjorde att jag snabbt kunde få hjälp på min vårdcentral när jag kände mig dålig istället för att vänta i telefonkön. Lättillgängligheten och det snabba omhändertagandet med stöd av Vårdexpressen gjorde att jag fick rätt behandling i rätt tid.

PATIENT
68 år,  nyligen använt Vårdexpressen

Boka demo

Vi visar hur våra intelligenta hjälpmedel kan användas för anamnesupptag, triage, planerade såväl som oplanerade besök, inbyggda tolkfunktioner, fysiska såväl som digitala distansmöten samt för uppföljning och samarbete med andra professioner eller vårdenheter.

Genomgången kan ske antingen på plats hos oss eller er, alternativt via en online-demo där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.

Räkna med att en demo tar ca 1 timme.

(*Obligatoriskt)

Vårdinnovation har bedömts vara ett av världens mest innovativa bolag av en oberoende expertgrupp på uppdrag av EU

The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 880707.

2020 © Vårdinnovation Sverige AB