Do you want to change the language to english?

Vårdexpressens logga
Visar Vårdexpressens på olika enheter
Sammanställd anamnes

Samman­ställd anamnes

Sammanställd anamnes

Vårdexpressen presenterar pedagogiskt och överskådligt en sammanställning av patientens svar. Eventuella justeringar kan göras direkt i texten.

Beslutsstöd

Beslutsstöd

I Vårdexpressen presenteras lokalt anpassade riktlinjer för att stödja personalen i sina beslut. Dessutom framställs relevanta prover, undersökningar och diagnoser anpassade till det aktuella patientfallet.

Beslutsstöd
Färdig journaltext

Färdig journaltext

Färdig journaltext

Texter som genereras formateras enligt standard för medicinska journaler. Den minskade dokumentationstiden frigör tid för vårdpersonalen, som istället får mer tid till patientmötet.

Vad tycker våra användare?

Film från pilotinförandet som genomfördes i Region Skåne under 2019.

Boka demon­stration

Skriv till oss i formuläret nedan för att få se hur Vårdexpressen kan bidra till din verksamhet. Genomgången kan ske på plats hos oss eller hos er, alternativt online. Demonstrationen brukar ta ca en timme.

(* Obligatoriskt)

Vårdinnovation har bedömts vara ett av världens mest innovativa bolag av en oberoende expertgrupp på uppdrag av EU.

EIT finalist

Vårdinnovation är utsedd till en av Europas tre främsta djupteknologiska startups inom hälso- och sjukvård av EIT (European Institute of Innovation and Technology).

The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 880707.

2020 © Vårdinnovation Sverige AB