Kontaktinformation

Du når oss enklast på mail:
info@vardinnovation.se

Kontor i:

Malmö, Lund, Stockholm och Göteborg

Adress till huvudkontoret:

Dockplatsen 1
211 19
Malmö

Kontakta oss

(*Obligatoriskt)

Vårdinnovation har bedömts vara ett av världens mest innovativa bolag av en oberoende expertgrupp på uppdrag av EU

The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 880707.

2020 © Vårdinnovation Sverige AB