Do you want to change the language to english?

Stöd för covid-19 i Vård­expressen

Med vår anpassade lösning kan vi minska arbetsbördan och smittrisken för vårdpersonalen på frontlinjen. Se filmen nedan för att få reda på mer om vår lösning:

Var kan vår lösning användas?

Telefon Surfplatta Dator Tv-skärm

Vårdexpressen körs i webbläsaren, vilket ger möjlighet för både patienter och vårdpersonal att använda den enhet de själv önskar. Med vår lösning kan vårdpersonal i utsatta positioner göra sitt jobb på distans, med ökad effektivitet.

Illustration som visar Vårdcentral
Vårdcentral

Illustration som visar Hemsjukvård
Hemsjukvård

Illustration som visar Äldreomsorg
Äldreomsorg

Illustration som visar Akutmottagning
Akutmottagning

Illustration som visar 1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden

Så här fungerar det

Genom att kombinera Vårdexpressens funktioner för distansvård med mobila kommunikationsstationer kan vårdpersonalen säkert och effektivt ta emot patienter.

Patienten besvarar frågor om sin hälsa och aktuella besvär Patienten skannar en QR-kod kopplad till tv-skärmen Samtalet med vårdpersonal startar automatiskt

Distanskonsultation minskar risken för smittspridning, minskar förbrukningen av skyddsutrustning och låter vårdpersonal arbeta hemifrån, när de annars inte hade kunnat arbeta på grund av milda symtom.

Bild som visar när vårdpersonal pratar med patient genom Vårdexpressen

Vårdpersonal läser in sig på patientärendet och börjar chatta och videosamtala med patienten.

Bild som visar patient ståendes framför TV-skärm samtalandes med vårdpersonal

Patienten kan starta videosamtal med sin egen enhet eller på plats via kommunikationsstation.

Vårdexpressen uppdateras kontinuerligt för att överensstämma med de senaste riktlinjerna för covid-19, så att patienter får så högkvalitativ vård som möjligt.

Läs mer

Kort väntetid från symtom till första bedömning

Så fort patienten har besvarat frågor om sina symtom får personalen tillgång till underlaget. Personalen kan därmed snabbt bedöma hur patienten behöver prioriteras.

Minskad smittspridning innan diagnos

Patienter som misstänker smitta kan höra av sig utan att behöva lämna hemmet, vilket minskar risken för smittspridning på väg till och på vårdinrättningar.

Hög kvalitet på anamnes oavsett antal smittade

Vårdexpressen hämtar in patienters anamnes lika väl oavsett hur mycket vårdpersonalen har att göra, så att vårdkvaliteten upprätthålls.

Omedelbar visuell bedömning vid behov

Video kan slås på direkt för att bedöma patientens allmäntillstånd.

Standardiserad, tidsbesparande smittspårning

Information om personer som kan ha utsatts för smitta inhämtas standardiserat så att smittskyddsanmälningar fylls i automatiskt.

Unik datastruktur för att kartlägga sjukdomen

Plattformens datastruktur kan användas både i realtid och i efterhand för att undersöka exempelvis antal bekräftat smittade och de vanligaste rapporterade symtom vid insjuknande.

Boka demon­stration

Skriv till oss i formuläret nedan för att få se hur Vårdexpressen kan bidra till din verksamhet. Genomgången kan ske på plats hos oss eller hos er, alternativt online. Demonstrationen brukar ta ca en timme.

(* Obligatoriskt)

2020 © Vårdinnovation Sverige AB