Do you want to change the language to english?

Covid-19: Vårdexpressen gör det nu säkrare att identifiera och ta hand om smittade patienter! Mer information.

Stöd för covid-19 i Vård­expressen

Med vår anpassade lösning kan vi minska arbetsbördan och smittrisken för vårdpersonalen på frontlinjen. Se filmen nedan för att få reda på mer om vår lösning:

SE | ENG

Var kan vår lösning användas?

TelefonSurfplattaDatorTv-skärm

Vårdexpressen körs i webbläsaren, vilket ger möjlighet för både patienter och vårdpersonal att använda den enhet de själv önskar. Med vår lösning kan vårdpersonal i utsatta positioner göra sitt jobb på distans, med ökad effektivitet.

Vårdcentral
Vårdcentral

Hemsjukvård
Hemsjukvård

Äldreomsorg
Äldreomsorg

Akutmottagning
Akutmottagning

1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden

Så här fungerar det

Genom att kombinera Vårdexpressens funktioner för distansvård med mobila kommunikationsstationer kan vårdpersonalen säkert och effektivt ta emot patienter.

Patienten besvarar frågor om sin hälsa och aktuella besvärPatienten skannar en QR-kod kopplad till tv-skärmenSamtalet med vårdpersonal startar automatiskt

Distanskonsultation minskar risken för smittspridning, minskar förbrukningen av skyddsutrustning och låter vårdpersonal arbeta hemifrån, när de annars inte hade kunnat arbeta på grund av milda symtom.

Vårdpersonal läser in sig på patientärendet och börjar chatta och videosamtala med patienten.

Patienten kan starta videosamtal med sin egen enhet eller på plats via kommunikationsstation.

Vårdexpressen uppdateras kontinuerligt för att överensstämma med de senaste riktlinjerna för covid-19, så att patienter får så högkvalitativ vård som möjligt.

Läs mer

Kort väntetid från symtom till första bedömning

Så fort patienten har besvarat frågor om sina symtom får personalen tillgång till underlaget. Personalen kan därmed snabbt bedöma hur patienten behöver prioriteras.

Minskad smittspridning innan diagnos

Patienter som misstänker smitta kan höra av sig utan att behöva lämna hemmet, vilket minskar risken för smittspridning på väg till och på vårdinrättningar.

Hög kvalitet på anamnes oavsett antal smittade

Vårdexpressen hämtar in patienters anamnes lika väl oavsett hur mycket vårdpersonalen har att göra, så att vårdkvaliteten upprätthålls.

Omedelbar visuell bedömning vid behov

Video kan slås på direkt för att bedöma patientens allmäntillstånd.

Standardiserad, tidsbesparande smittspårning

Information om personer som kan ha utsatts för smitta inhämtas standardiserat så att smittskyddsanmälningar fylls i automatiskt.

Unik datastruktur för att kartlägga sjukdomen

Plattformens datastruktur kan användas både i realtid och i efterhand för att undersöka exempelvis antal bekräftat smittade och de vanligaste rapporterade symtom vid insjuknande.

Boka demonstration

Vårdinnovation står redo att hjälp er verksamhet redan idag. Vid en demonstration kan vi visa hur vårt intelligenta hjälpmedel kan användas för anamnesupptag, triage, planerade och oplanerade besök, patienter som talar främmande språk, fysiska och digitala distansmöten samt samarbete med andra professioner och vårdenheter.

Genomgången kan ske på plats hos oss eller hos er, alternativt online. Vi går igenom plattformens funktionalitet och visar hur den kan användas i er verksamhet.

Räkna med att en demonstration tar ca en timme.

(*Obligatoriskt)

2020 © Vårdinnovation Sverige AB